06 sept 2018

Privacy verklaring

Ook Buurtvereniging Kitskensdal beschikt over een privacy-verklaring. Deze wordt hieronder weergegeven. Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur van de buurtvereniging op info@kitskensdal.nl.

PRIVACY STATEMENT BUURTVERENIGING KITSKENSDAL


ALGEMEEN
Om de diensten van de buurtvereniging Kitskensdal aan leden beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de buurtvereniging in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. Buurtvereniging Kitskensdal respecteert de privacy van zijn leden en zorgt, dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen, die in dit privacy statement staan:

 • Welke gegevens worden door buurtvereniging Kitskensdal verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Functionaris gegevensverwerking (FG)
 • Data protection impact assessment (DPIA)
 • Wijzigingen in dit privacy statement


WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verwerken gegevens indien u lid wordt bij de buurtvereniging Kitskensdal. 

Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • initialen, naam (voor- en achternaam),
 • adres,
 • telefoonnummer
 • E-mailadres.


BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

De buurtvereniging registreert geen bijzondere gegevens van u.

DOEL VAN DE VERWERKING
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen informeren van de individuele leden van de vereniging;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.


Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de buurtvereniging Kitskensdal die eisen uiteraard volgen.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. In principe worden de gegevens niet verstrekt aan derden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden wettig noodzakelijk is, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door de buurtvereniging Kitskensdal opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

BEWAARTERMIJN
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Buurtvereniging Kitskensdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

BEVEILIGING
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Buurtvereniging Kitskensdal treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Er komen geen privacy gevoelige gegevens op de website..

UW RECHTEN
Leden hebben recht op inzage in hun gegevens.

 • Indien gegevens niet kloppen kunnen de leden bij het bestuur hun gegevens laten wijzigen.
 • De leden zijn zelf verantwoordelijk, dat gegevens doorgegeven aan het bestuur juist zijn.
  Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan het bestuur (mail-adres onderaan de pagina).


FUNCTIONARIS GEGEVENSVERWERKING (FG)

De vereniging heeft een databeheerder. Deze beheerder heeft o.a. tot taak om de privacy gevoelige gegevens te beschermen en niet verder dan het bestuur te verspreiden.

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)
De gegevensverwerking bij buurtvereniging Kitskensdal levert geen hoog privacy risico op omdat:

 • Niet systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten worden geëvalueerd;
 • Niet op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Niet op grote schaal en systematisch mensen worden gevolgd in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).


Derhalve hoeft er geen DPIA uitgevoerd te worden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van buurtvereniging Kitskensdal.

LAATSTE NIEUWS

08 juni 2022

Donderdag 23 juni Jaarvergadering

25 mei 2022

Vrijdag 17 juni - Feest we kunnen weer!

08 apr 2021

(Corona-proof) Paaseieren '21

01 mrt 2021

Behoefte aan een praatje?

20 dec 2020

Ook oliebollen voor Kitskensdal in 2020!

21 nov 2020

Alternatieve ALV 2020 ivm Corona (documenten)

19 aug 2020

Cameraregistratie Kitskensdal

24 mei 2020

Update Glasvezel Internet in Kitskensdal

24 mrt 2020

Kitskensdal's Tweede Appgroep

24 mrt 2020

De Belbrigade heeft tijd voor u

18 mrt 2020

Corona: kunnen we iets voor je doen?

05 jan 2020

Nieuwjaarsborrel

11 dec 2019

Oliebollen voor Kitskensdal

08 dec 2019

Lichtjesavond

28 nov 2019

Activiteiten in onze omgeving

25 nov 2019

Inloopspreekuur Wijkgebouw het Trefpunt

01 nov 2019

Uitnodiging Voorlichtingsavond AED

05 okt 2019

Aanpassing parkeerplaats

05 okt 2019

Herfstwandeling

13 sept 2019

Lezing onbekend oorlogsverleden Roermond

13 sept 2019

Voorstel reconstructie bocht Heinsbergerweg

08 sept 2019

Open Monumentendag in onze omgeving

18 aug 2019

3e Ommeland Fietstocht

07 aug 2019

Wie helpt opbouwen voor het buurtfeest?

02 aug 2019

Samen tegen eiken processierups

14 juli 2019

2e Ommeland Fietstocht

09 juli 2019

Kogels Kitskensdal wachten nog op gemeente Roermond

07 juli 2019

Kinderfeestje

07 juli 2019

Buurtfeest

06 juli 2019

Naam Roermondse moskee gezuiverd

19 juni 2019

1e Ommeland Fietstocht

17 juni 2019

Activiteit in onze buurt

08 juni 2019

Stikstofuitspraak risico nieuwbouwwijk Kaleidos

08 juni 2019

Onveilige bocht voor fietsers

07 juni 2019

Fietstocht door het Roerdal

03 juni 2019

Bewonersmutaties

06 mei 2019

Uitnodiging jaarvergadering 2019

03 mei 2019

Uit het archief van Kitskensdal (2)

14 apr 2019

Excursiewandeling langs de landelijke Roer

11 apr 2019

Belangrijke data

03 apr 2019

Uit het archief van Kitskensdal

19 mrt 2019

Excursiewandeling langs de stedelijke Roer

07 mrt 2019

Contributie 2019

25 feb 2019

Container verzamelplaats voor Kitskensdal 19 t/m 26

20 feb 2019

Streep door financiering moskee Roermond

11 feb 2019

Activiteiten in onze omgeving

11 feb 2019

Evenementen in onze omgeving

27 jan 2019

De zalm in de Roer

14 jan 2019

Nieuwjaarsborrel verslag

14 jan 2019

Buurtgenoten gezocht

14 jan 2019

Heb je iets voor de website?

08 jan 2019

Belangrijke telefoonnummers / Overlast melden

07 jan 2018

Hoe gebruiken we de Buurtpreventie-app?

06 dec 2018

Nieuwjaarsborrel

05 dec 2018

Oliebollen voor Kitskensdal

25 okt 2018

Lid worden van de Buurtvereniging?

22 okt 2018

Laatste stand van zaken Moskee

06 sept 2018

Privacy verklaring

23 apr 2018

Welkom op de website van de wijk Kitskensdal